Arkiv | Digidel RSS for this section

Katrineholms rapport GetOnlineWeek 2012

Nu finns en kort rapport att läsa om Get Online Week 2012 i Katrineholm.

Katrineholms rapport GetOnlineWeek 2012

Annonser

Intervju från Lycksele

Kick-off för Digidel i Västerbotten

Den femtonde februari deltog jag vid en kick-off för projektet Digidel i Västerbotten som drivs av Region Västerbotten och Länsbiblioteket i Västerbotten. Dagen var tänkt som en inspirations- och idéutbytesdag med deltagare från bibliotek och studieförbund från hela Västerbotten. Det hela tilldrog sig på Hotell Lappland i Lycksele.

Jag tycker det var väldigt inspirerande att lyssna på alla idéer som deltagarna hade under eftermiddagens diskussioner. Särskilt inspirerad blev jag av de båda sjukhusbibliotekarierna från Umeå som berättade om hur de tänker jobba med bland andra cancerpatienter.

Västerbotten visade sig verkligen från sin bästa sida under dagen med strålande sol och ett par minusgrader. Det gav mersmak!

Övriga talare under dagen var Annika Eriksson, projektledare för Digidel i Västerbotten, Christine Cars-Ingels och Linda Sandberg från Digidelkansliet och Anna Lindberg och Hanne Eklund från Alva Kultur, sjukhusbiblioteken i Västerbotten. Här kan du se alla dagens talare.

/Linda

Nätverksdag på Kungliga Biblioteket

I mitten på februari anordnades en nätverksträff för partners i Digidelkampanjen. Katrineholm representerades av mig.

Det är alltid intressant att besöka sådana här dagar eftersom de oftast är väldigt inspirerande och ger perspektiv på det arbete man gör. Särskilt kafferasterna brukar vara väldigt givande eftersom det är då man träffar nya intressanta bekantskaper och kan diskutera sitt gemensamma arbete utifrån olika synvinklar och tillsammans få nya idéer.

Ämnet för dagen var statistik, vilket är väldigt viktigt för att se om arbetet verkligen leder dit vi vill. Vi fick lära oss om hur Kungliga Biblioteket ska samla in och sammanställa data från alla oss som jobbar med Digidelinsatser för att se om vi når målet 500 000 vid utgången av 2013.

Flera intressanta talare fick ordet under dagen. Särskilt Olle Findahl som bland annat berättade om att det faktiskt inte är så som olyckskorparna ofta säger att datorerna tar död på läsningen. De som alltid läst mycket gör det fortfarande. Varken antalet bokläsare eller lästiden har minskat nämnvärt på senare tid. Det enda som var tydligt, enligt Findahl var att läsningen av facklitteratur minskat något. Man läser alltså fortfarande skönlitteratur i bokform medan informationssökningen i böcker till stor del ersatts av internet.

Det erbjöds också möjlighet att på olika sätt bidra till kampanjen. Bland annat fick vi skriva i vad vi tycker ska vara med i en metodvägledning för Digidelarbete och “bikta” oss och berätta om våra bästa Digideltips och om varför det är så viktigt att arbeta för att få fler digitalt delaktiga.

Efter statistikdagen hade nätverket för bibliotek ett möte. Vi fick bland annat lyssna på Kira Berg, projektledare för Digidel på Östergötlands länsbibliotek som berättade om hur hon arbetar med att få politiker att förstå hur viktigt det är med digital delaktighet. Trots den sena eftermiddagen ledde även detta möte till långa diskussioner. Jag slås av vilket engagemang det finns i frågan bland mina kollegor runt om i landet.

Någonstans mitt bland diskussionerna var jag tvungen att gå, men det var med en nyfunnen energi och inspiration som jag lämnade även detta nätverksmöte.

Dokumentation från dagen hittar du här, där du också kan se inspelningar från delar av dagen.

/Linda