Arkiv | Kampanj RSS for this section

Succé för vårkampanjen

Våra båda intensiva kampanjveckor är nu avslutade och vi är väldigt glada att kunna konstatera att de varit framgångsrika. Det har varit så många som vill komma att vi blev tvungna att införa kösystem med max 15 minuters handledning per person vid kö. Sammanlagt 55 personer besökte de sju tillfällen som hölls under veckorna.

Besökarna har velat få hjälp med allt från, ”vad gör man innan internet?”  till hur man lägger över filmer från videokameran till sin dator och redigerar dessa. Vi har fått frågor om allt mellan himmel och jord och bland annat gått igenom hur man letar adresser och telefonnummer på internet, hur man hittar hus och lägenheter som är till salu, hur man kan hitta bilder på internet. Vad är www och @? Och så vidare, och så vidare. Alla handledningar har utgått ifrån besökarnas egna frågor och kunskapsnivå och även om vi i första hand haft dator- och internetnybörjare som målgrupp har alla varit välkomna och efter våra egna kunskaper har vi också gjort vårt bästa för att svara på de frågor som mer avancerade besökare har haft till exempel angående bildredigering och scanners.

Många har också blivit inspirerade och tagit chansen att boka in sig för enskilda, längre handledningar i särskilda ämnen inom ramen för vår ordinarie boka-bibliotekarie-tjänst.

De besökare som kommit på handledningstillfällena de här veckorna har blivit tillfrågade att fylla i en enklare enkät eller muntligt svara på frågor om en fortsättning. Resultatet av detta visar att det bland besökarna fanns en önskan om en fortsättning. Man föredrog individuell hjälp hellre än rena studiecirklar. Flera berättade att de försökt delta i sådana tidigare, men inte hängt med och därmed inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen. Ett annat önskemål som tydligt framkom var att man vill fokusera på att lära sig olika praktiska tjänster på internet. Det är där man ser nyttan med att lära sig använda dator och internet.

Annonser

Get online week också i Katrineholm

Du har väl inte missat att den här veckan är Get online week? På biblioteket i Katrineholm har vi haft drop-in med enskilda handledningar vid datorer. Idag mellan 10 och 12 har vi det sista tillfället den här veckan och du i Katrineholm är hjärtligt välkommen!

Get online week är ett EU-kampanj vars mål är att få 100 000 nya internetanvändare i Europa under första veckan i mars. Svensk samarbetspartner för veckan är kampanjen Digidel 2013.

Läs mer om vår satsning på Digidels hemsida.

Tvåveckorskampanj: Vi vill öka medvetenheten för de digitala klyftorna

Under våren 2011 fortsätter Katrineholms bibliotek arbetet för att minska den digitala klyftan. Vi arbetar med introduktion och inspiration. Tanken är att ge ovana datoranvändare möjligheten att ta det första steget in i den digitala världen och få en försmak på vad man kan använda datorer och Internet till.

Katrineholms bibliotek medverkar i den Europeiska kampanjen Get online week under perioden 28 februari till 4 mars. Vår satsning blir tre stycken drop-in-tillfällen med enskilda handledningar av bibliotekarier. Besökarna har möjlighet att prova på och ställa sina frågor om datorer och Internet och få enskild handledning på plats.

Under perioden 7 mars till 11 mars samarbetar Katrineholms bibliotek med Länsbildningsförbundet och Länsbiblioteket i Sörmland samt lokala studieförbund. Även under denna vecka erbjuder vi drop-in-handledningar för datorovana med samma koncept som under Get online week. Besökarna kan sitta ner vid en dator och få en personlig handledning med just sina frågor och funderingar.

Dessa båda veckor sammanfaller till en tvåveckors kampanjperiod där vi vill öka medvetenheten för den digitala klyftan och försöka nå så många som möjligt som befinner sig utanför den digitala gemenskapen.