Arkiv | Utbildning RSS for this section

Digitalt pyssel

Det är söndagen den 1 april, 2012 i Katrineholm. På bibliotekets barnavdelning på Kulturhuset Ängeln är det full aktivitet i form av ett digitalt pyssel. Tillsammans skapar deltagande barn, som är mellan 2 och 12 år, materialet till Kulturhuset Ängelns första e-bok. Några teckningar är målade på papper med färgpennor medan andra är målade i olika ritappar på surfplattor.

På Katrineholms bibliotek har vi arbetet med Digidel länge på olika sätt. Historiken bakom finns samlat i den här bloggen. För att utveckla vårt arbete och nå nya grupper bestämde vi oss för att skapa ett större arrangemang och det blev då Digitala Dagar, tre dagar med digitalt fokus. Målgruppen för dag tre, söndagen blev barn och deras föräldrar.

Vi klurade länge på vad vi skulle erbjuda till den här målgruppen och många olika tankar och idéer var på tal. Till slut blev det tre saker som fastnade. Sagoläsning på skärm, tips till föräldrar på bra appar och digitalt pyssel med målet att skapa en gemensam e-bok.

Efter att ha sökt information på nätet via olika kanaler och diskuterat hur vi skulle gå tillväga kom vi fram till att vi nog behövde några stycken iPads för att det inte skulle bli för lång väntan. Samtidigt tänkte vi att barnen kunde bli otåliga och då behövde vi ha något att erbjuda medan de väntade på sin tur på surfplattan. En enkel lösning var då att helt enkelt erbjuda möjligheten att rita vanliga analoga teckningar. För att visa på kopplingen mellan det analoga och det digitala tänkte vi scanna in de analoga teckningarna av de barn som ville och på så sätt även låta dessa vara med i vår ebok.

På söndagen tog sig barnen ivrigt an “paddorna”. De flesta började med att lyssna på sagoläsningen då vi använde en iPad som kopplades till en TV-skärm för att så många som möjligt skulle få chansen att se. Efter det var alla barnen mycket inspirerade att själva få prova på surfplattorna.

Vi hade preparerat de tre Ipadsen som vi hade tillgång till med några olika ritprogram och andra bra appar för att barnen och deras föräldrar skulle få testa. De flesta hade inga som helst problem att förstå hur plattorna fungerade trots att de aldrig provat någon tidigare. Värre var det däremot för föräldrarna som fick finna sig i att bli elever.

I centrum stod barnens kreativa skapande och delaktighet i ett sammanhang där det analoga och digitala möts. Under det digitala pysslet pratar vi (barn och vuxna tillsammans) om viktiga saker och om roliga saker. Om vem som äger surfplattorna, och konsekvenserna av om det är biblioteket som äger dem. Biblioteket är allas. Ett barn visar sin förälder hur surfplattan används i förskolan. Ett annat barn passar på att läsa i en bok medan hon väntar på sin tur att få rita på en av surfplattorna. Alla som deltog på dagen, både barn, föräldrar och personal kände sig mycket nöjda och glada när de gick därifrån.

Efterarbetet för oss kändes minst lika roligt. Det bestod av att samla ihop materialet från de tre surfplattorna och scanna in de analoga teckningarna. Vi gjorde inget urval alls bland teckningarna utan skapades det under den här dagen så kom det med i boken. När vi hade alla bilderna samlade kunde vi börja sätta ihop dem till en ebok. Till vår hjälp använde vi ePubbud, en gratistjänst som skapar eböcker i ePub-format. Den är inte helt enkel att arbeta i eftersom det är svårt att utforma sidorna precis som man vill ha dem och det är svårt att få en överblick över hur sidan faktiskt kommer att se ut, men efter lite trixande hade vi en så en e-bok värd namnet. Vi valde också att låta verken tala för sig själva. De bilderna som fått mer text än namn och ålder på konstnären är de där personen själv ville berätta mer om sin bild.

Det som återstod nu var förstås att marknadsföra boken. Det gjorde vi på Kulturhuset Ängelns olika kanaler webb, bloggar, Facebook och Twitter.

Här hittar du boken.

Annonser

Handledningsvåren i Katrineholm

Efter hösten succé med datorhandledningarna var vi när vi drog igång i våras mycket optimistiska och förväntade oss att samma succé skulle fortsätta på vårterminen. Så blev inte riktigt fallet. Tillfällena började lite trevande med bara ett fåtal deltagare. Ur en ren statistisk synvinkel var det ingen bra start. Å andra sidan fick de deltagare som faktiskt var där riktigt grundliga genomgångar av sina problem och kunde i lugn och ro gå igenom sina funderingar. Ett enormt mervärde för dem.

Successivt ökade dock antalet besökare sakta men säkert ju längre in på terminen vi kom och de sista tillfällena var återigen riktiga succéer även siffermässigt.

Några deltagare har blivit stammisar och återkommer vecka efter vecka med nya funderingar och en enorm vilja att ständigt utöka sin kunskapsbank. Några kommer bara en gång med en specifik fråga som de vill ha svar på. Många tar med sig sin egen dator så att det de lärt sig ska se precis likadant ut när de kommer hem. Andra tar sina första stapplande steg in i datorernas värld och väljer att börja prova sig fram på någon av de tre datorer som vi har till förfogande. Ytterligare andra hoppar över datorerna helt och hållet och ger sig direkt på en surfplatta.

Många vill ha hjälp med Facebook och e-post. Några vill prova på nätannonser, titta på bostäder, läsa nyheter, titta på tv-program, ladda ner olika typer av program eller hantera bilder. Förkunskaperna och intressena är lika många som antalet deltagare. Precis som tidigare terminer lär vi handledare oss minst lika mycket som deltagarna.

Det är variationen som gör att det är så roligt och lärorikt att arbeta med datorhandledningarna. Det och värdet i att känna att man har gjort skillnad. Man har väckt ett intresse, hjälpt till att få någon att komma vidare eller lärt någon något som var helt nytt för dem.

Något vi lärt oss efter den här handledningsvåren är att man aldrig kan anta att något är inarbetat bara för att det har fungerat tidigare. Det tar lång tid att arbeta sig in i folks medvetande och marknadsför man sig inte på rätt sätt så går det väldigt snabbt att falla ur medvetandet igen. Oavsett hur mycket vi tycker att vi har synts överallt finns det ändå människor som aldrig har hört talas om oss. Det finns många faktorer som spelar in. En så trivial sak som vädret har stor betydelse, särskilt för den målgruppen som vi framför allt får till handledningarna. Och vi får aldrig luta oss tillbaka och nöja oss med de vi gör. Då stagnerar verksamheten snabbt!

Över lag tycker vi att vi kan känna oss nöjda med vårens insats. Nu börjar arbetet på att planera och utveckla konceptet inför hösten.

Delning – webbkurs i sociala medier

Delning heter en webbaserad kurs i sociala medier. Vem som helst kan gå kursen kostnadsfritt via internet och när man genomgått samtliga 10 moment får man ett diplom hemskickat. Det krävs inga förkunskaper inom sociala medier för att gå kursen, men däremot måste man ha en e-postadress och viss grundläggande dator- och internetvana. Man kan gå kursen även om man har kunskaper i en del av tjänsterna, men inte alla.

Om man stöter på problem med kursen finns det handledare som man kan fråga på webbplatsen, men också hos oss på biblioteket. Linda Göth (sök medlemmar) finns tillgänglig på kurswebbplatsen om man vill ställa frågor den vägen och i informationsdisken på biblioteket finns det kunnig personal som kan svara på frågor på plats.

Debut för handledning på Pensionärernas hus

Igår gick det första handledningstillfället på Pensionärernas hus av stapeln. Pensionärernas hus är en gemensam lokal för sex pensionärsföreningar i Katrineholm, PRO, SPF Linden, SPF Näckrosen, SPRS, Finska föreningen Pirteät och SKPF. Här kommer vi att hålla sammanlagt tre stycken handledningstillfällen med två datorer bemannade på två bibliotekarier. Pensionärsföreningarna har bokat in sig efter ett schema med en till två timmar per förening.

Utbildningen vid det första tillfället blev mycket uppskattat bland deltagarna och som vanligt behandlades det mesta, både grundläggande och mer avancerat. Många av deltagarna var personer som inte brukar besöka kulturhuset, men ofta befinner sig på Pensionärernas hus. Det var jätteroligt att kunna nå nya grupper på det här sättet och vi hoppas att ryktet ska sprida sig, både om de fortsatta tillfällena på Pensionärernas hus och om våra måndagstillfällen på kulturhuset.

Helpdesk-handledningar

Nu fortsätter vi med handledningar av helpdesk-modell. Under sex måndagar framöver kommer vi finnas på plats på Kulturhuset Ängeln och ha drop-in-tillfällen för dator- och internethandledningar av samma modell som under kampanjveckorna. Tre datorer kommer att bemannas med en representant från biblioteket, en från Viadidakt och en från kommunledningsförvaltningen/IT-kontoret/informationsavdelningen/personalkontoret.

Första tillfället blir måndagen den 4 april 15-17.