Digidel 2013

Digidel 2013 är en nationell kampanj som verkar för ökad digital delaktighet i Sverige.

Uppropet har sin bakgrund i rapporten Svenskarna och Internet 2010. Enligt denna använder 1,5 miljoner svenskar i åldern 16 år och uppåt aldrig eller sällan Internet och e-tjänster. Rapporten Svenskarna och Internet kommer årligen och för mätningarna står .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och forskningsinstitutet Wii (World Internet Institute).

”Det finns ett starkt samband mellan användning av digitala tjänster och socioekonomiska villkor. Åldern har starkast inverkan, därefter inkomst och utbildning. Sambanden är svaga bland de yngre men starka hos de äldre.” Digidels webbsida

Den bakomliggande idén är att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet. Målet är att minska den digitala klyftan och att minst 500 000 svenskar ska börja använda Internet innan utgången av år 2013.

Den drivande övertygelsen i kampanjen är att kunskaper om att använda digitala tjänster och att vara digitalt delaktig är såväl en demokratifråga som en välfärdsfråga. Digital delaktighet gynnar både individen och samhället.

Kampanjen är organiserad i nätverksform där olika aktörer, organisationer och individer ingår. Det går att ingå i Digidel 2013 antingen som privatperson (kallas då Eldsjäl) eller som företrädare för en organisation (kallas då Partner). Alla åtagande och genomförda insatser registreras och går att finna på Digidels webbsida.

Annonser
%d bloggare gillar detta: