Minnesanteckningar

Minnesanteckningarna för arbetsgruppen digital delaktighet i Katrineholm  nås via webbtjänsten Issuu där du kan bläddra direkt i eller välja att ladda ned materialet.

2013

Minnesanteckningar 20130214

Minnesanteckningar 20130110

2012

Minnesanteckningar 20121112

Minnesanteckningar 20120911

Minnesanteckningar 20120802

Minnesanteckningar 20120528

Minnesanteckningar 20120411

Minnesanteckningar 20120208

2011

Minnesanteckningar 20111114

Minnesanteckningar 20110916

Minnesanteckningar 20110412

Minnesanteckningar 20110315

Minnesanteckningar 20110223

Minnesanteckningar 20110119

Annonser