Arkiv: Bakgrund

Undersökningen Svenskarna och Internet 2009, som årligen genomförs av World Internet Institute, visar att fler och fler blir vana Internetanvändare. I samma takt digitaliseras samhällsinformation och tjänsteutbud och det blir därmed allt viktigare för medborgarna att någorlunda obehindrat kunna använda internet. Det finns dock fortfarande stora grupper som står utanför internetvärlden [1]. Så många som 1,7 miljoner människor (ca 20 % av befolkningen) över 16 år använder inte internet och inkluderar man de som använder internet mycket sparsamt ökar siffran till 3,2 miljoner – mer än 1/3 av befolkningen [2]. De starkast bidragande faktorerna för detta utanförskap är ålder, inkomst och utbildning [1].

Vi på Katrineholms bibliotek började under hösten 2009 fundera på hur vi skulle kunna marknadsföra bibliotekets digitala resurser. Ganska snart insåg vi snart att många inte har de förkunskaper som krävs för att dra nytta av dessa resurser. För att, som det står i Bibliotekslagen, tillgängliggöra databaserad information behövde vi börja från början och erbjuda undervisning i datoranvändning. I Östergötlands län pågick just då en e-kampanj med datorkurser och föreläsningar om e-tjänster och det gav oss ytterligare inspiration [3].

Bibliotekets roll

På biblioteket kan besökare låna datorer med internetuppkoppling, därmed får många redan i dag sina första kontakter med datorer och internet hos oss. Personalen i informationsdisken får dagligen frågor som rör datoranvändning. I och med det tror vi att biblioteket har en viktig roll att spela i folkbildningen och för att minska den digitala klyftan.

Då allt mer information tillhandahålls i digital form blir IT-kompetens hos allmänheten en förutsättning för vårt huvuduppdrag – inte minst då det, som tidigare nämnts, i Bibliotekslagens 2 § står att vi ska tillgängliggöra databaserad information för alla. I förlängningen är vår förhoppning att IT-introduktionerna i sig även kommer att bidra till att marknadsföra bibliotekets kompetens och resurser – just det vi från första början ville uppnå.

Från högsta politiska nivå inom Sverige och EU framhålls att informations- och kommunikationsteknik (IKT) är mycket viktigt för tillväxt, sysselsättning och demokrati. Inom EU anses den digitala kompetensen till och med vara en fjärde basfärdighet vid sidan av läsning, skrivande och räkning. Att bredda den digitala delaktigheten framstår som högst aktuellt. Redan 2002 framhöll IT-kommissionen biblioteken som en betydelsefull institution i arbetet för att öka den digitala delaktigheten bland äldre. De föreslog då att statliga pengar skulle avsättas till en sådan verksamhet på folkbibliotek [4]. Förslaget föll i glömska, men idéerna aktualiseras nu på nytt.

Folkbildningen

Folkbildningen å sin sida bedriver genom sin kursverksamhet sedan tidigare ett arbete för att minska den digitala klyftan. Åren 2007-2008 hade Folkbildningsrådet i uppdrag att genomföra särskilda satsningar för att hjälpa äldre och andra berörda grupper att kunna använda modern teknik och på så sätt öka den digitala delaktigheten. Folkbildningen besitter därutöver stor kompetens när det gäller cirkelpedagogik.

[1] Svenskarna och Internet 2009 (2009). Gävle: World Internet Institute. http://www.wii.se/, rapport för nerladdning.

[2] Findahl, Olle (2010). Hur stort är det digitala utanförskapet? En första preliminär uppskattning. Stockholm: World Internet Institute (Presentation vid Hearing om kunskap för digital delaktighet Stockholm 24 mars 2010). http://www.iis.se/docs/Hur-stort-%C3%A4r-det-digitala-utanf%C3%B6rskapet1.pdf

[3] Länsbibliotek Östergötlands webbplats. http://www.lansbibliotek.ostsam.se/index.php/features/internetforalla

[4] IT och äldre: IT-kommissionens rapport 2/2002 (2002). http://www.itkommissionen.se/doc/379.html

Annonser

2 responses to “Arkiv: Bakgrund”

 1. Sara Britta Jadelius says :

  Tack! Jag ändrar direkt!
  Hälsningar,
  Sara Britta

 2. Birgitta Hellman Magnusson says :

  Hej! Länsbibliotek Östergötland har bytt webbplattform och därför fungerar inte länken ovan till e-kampanjen. Detta är den nya länken:
  http://www.lansbibliotek.ostsam.se/index.php/features/internetforalla

  Hälsningar Birgitta

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: