Arkiv: Planering

Studieförbund och bibliotek har tillsammans velat erbjuda allmänheten introduktioner i datoranvändning och Internet. Grundidén är att alla ska kunna delta och därför har de erbjudna kurserna varit avgiftsfria.

I mars 2010 genomfördes en förberedande undersökning av vad medborgarna i Katrineholm har behov av att läta sig. Detta gjordes genom en enkät i lokaltidningen samt via bibliotek och våra (?) samarbetsorganisationer. Intresset för dator- och Internetkurser visade sig stort med 117 inlämnade intresseanmälningar (?). Kurserna arrangerades med ledning av svaren i den förberedande undersökningen. De kurser som kom att erbjudas var Dator grund, Internet grund, Informationssökning och Sociala medier samt föreläsnigar i praktiska tjänster. Alternativet e-post bakades in i Internet grund och ordbhandling till viss del i Dator grund.

Med enkätundersökningen som underlag ringsde vi runt till de intresserade för att ta in anmälningar. I enkäten hade det utlovats att vi skulle ta kontakt om en kurs startade inom det ämnen personen var intresserad av. Det ska påpekas att detta tog enorm mycket tid, och därför tar vi inför framtiden hellre in anmälningarna genom att intresserade personer kontaktar oss. Inför hösten gjordes detta delvis då de som hade deltagit i en grundkurs under våren hade möjlighet att ringa och anmäla sig under en telefontid som bemannades av bibliotekets arbetsgrupp.

Den utåtriktade verksamheten startades i maj och projektet pågick under hela 2010 med undantag för sommarmånaderna då det var uppehåll. I december 2010 genomfördes en utvärdering och sammanställning av årets arbete. Under 2011 fortsatte insatserna, men då under nya former (och i något mindre omfattning?).

I maj månad 2010 genomfördes 8 kurser och under hösten 2010 genomfördes 12 kurser spridda under hösten. Kurserna har haft 5-8 deltagare. Antalet kurser har berott på studieförbundens möjligheter, lokaltillgång och antal intresserade deltagare. Timantalet liksom antalet deltagare har anpassats för att studieförbunden ska kunna rapportera kurserna som studiecirklar.

***

Samtliga kurser hölls i bibliotekets lokaler vilket var i ett av huvudbibibliotekets mötesrum, som är utrustat med projektor, i Kulturhuset Ängeln. Datorer hyrdes tillfälligt in via kommunens IT-kontor för en kostnad på cirka 13 000 kr/månad; summan är beräknad på 9 stycken bärbara datorer. Dessutom har vi behövt en switch för internetuppkoppling och en lokal skrivare. Datorerna har varit utrustade med Wordpad för ordbehandling och Internet Explorer. Från början använde vi speglingsprogrammet Skanix Illusion som gör att datorerna nollställs vid varje omstart, men tyvärr fick vi problem med utskrifter som berodde på inkompabilitet med Windows Vista och vi testade sedan att köra utan. Nackdelen med att vara utan Illusion är att deltagarna då inte har administrationsbehörighet och därför inte kan öva på att installera program, förutom att det blir en del skräp i form av övningsdokument på hårddisken. E-postmomentet har visats med hjälp  av en webbmail och vi har tillhandahållit ett antal färdiga övningsadresser som kan användas under lektionerna. Detta för att man ska kunna komma igång direkt utan att behöva lägga tid på registreringen.

En lärdom är att se till att spelen finns kvar vid installationen av datorn, eftersom till exempel patiens är väldigt bra för musträning. Vi har även installerat det finska programmet Fånga musen. Ledardatorn kan gärna ha fler program – framför allt Office-paketet så att de kan öppna exempelvis Powerpoint-dokument.

Vi valde Wordpad som ordbehandlingsprogram, då det är lätt att använda och finns på alla datorer med Windows. Microsoft Word bedömdes vara för komplicerat, förutom att det är ett dyrt program som inte så många nybörjare skaffar på egen hand.

Annonser
%d bloggare gillar detta: