Utvärdering

Kursdeltagare på Dator grund och Internet grund VT-10

Medelbetyg. 1 är lägst betyg och 3 är högst.

Tycker du att du har lärt dig något om datorer/Internet? — 2,6

Tycker du att upplägget på kursen har varit bra? — 2,6

Tycker du att de lärarledda lektionerna har varit bra? — 2,8

Tycker du att kursledaren var bra och kunnig? — 2,8

Var det något som du tyckte saknades och i så fall vad? (Urval)

 • Tid att öva mer under ledning.
 • Lite mer skriftligt material.
 • Mer information om sökning t.ex. boka biljetter och så vidare.
 • Kanske skulle jag gått nybörjarkurs. Ibland tyckte jag att det gick lite för fort och var lite rörigt.
 • En handbok.
 • Grundläggande övningar med demonstrationer.
 • Lite mer tempo.
 • Skulle behöva fler timmar.
 • Det skulle vara bra om det var en uppföljning i höst.

Är det något som du skulle vilja att vi förbättrade? (Urval)

 • Det skulle vara bra om man minskade något på de teoretiska bitarna och i stället kunde arbeta lite mer metodiskt med själva arbetet på datorn.
 • Mer enkel pedagogik.
 • Lite mer tid på varje moment.
 • Kanske någon hemläxa.
 • Fler dagar.
 • Lite längre tid för träning av varje moment.

Har du några övriga synpunkter? (Urval)

 • Ett intresse har väckts för vidare kurser!
 • En trevlig kurs.
 • Tack vare läraren som vågade bjussa på sig själv, blev det en härlig stämning.
 • Bättre möjligheter för svaga synförmågor.
 • Lagom antal (deltagare), 8 st.
 • Bra att man kan fråga när man inte kan.
 • Om läraren hela tiden snabbt klickar på den datorn jag använder lär jag mig inte att komma rätt eller själv rätta till.

Sammanräkning kursdeltagare på alla kurser HT-10

Ålder:
<34 år — 4%
35 – 65 år — 20%
>66 år — 71%

Kön:
man — 39%
kvinna — 53%

Hur mycket kunde du innan du gick den här kursen?
Hade aldrig använt en dator — 4%
Hade använt en dator, men inte Internet — 12%
Hade prövat att använda Internet och e-post — 61%
Relativt goda kunskaper om datorer, Internet och e-post — 22%
Mycket goda kunskaper om datorer, Internet och e-post — 2%

Hur fick du information om kursen? Flera alternativ möjliga.
Information på biblioteket — 31%
Bibliotekets webbplats — 2%
Katrineholms-Kuriren — 61%
Via studieförbund — 4%
Genom vänner/familj — 8%

Är du intresserad av att lära dig mer om IT? (Andel ja-svar)
Genom en kurs?  — 84%
På egen hand? — 29%

Medelbetyg. 1 är lägst betyg och 5 högst.
Tycker du att cirkelledaren var pedagogisk och kunnig? — 4,3

Vad tycker du om kursens innehåll? — 4,1

Tycker du att kursen har haft lagom svårighetsgrad? — 4,0

Vad tycker du om kursmaterialet? — 3,9

Har du fått lära dig det du trodde att du skulle få lära dig? — 3,8

Vad tycker du i övrigt saknas eller kan förbättras? (Urval)

 • Tänk om det fanns någon på bibblan som kunde svara på datorfrågor när man kört fast. Det skulle vara kanon. Tack!
 • Bankärenden. Betalning över internet.
 • Datorerna hakade upp sig vilket kunde förbättras. Tack Katrineholms kommun och  studieförbunden för en början till att begagna internet!
 • Att det skulle gå lite saktare.
 • Egen dator hemma. Ska jag köpa? Kurser och att läsa + använda dator hemma.
 • Datorerna behöver ses över före varje gång! Det har varit en del spilltid!
 • Gruppen borde sättas samman mer på samma nivå.
 • Datorerna kunde fungera bättre.
 • Viktigt att allt som tas upp finns med i kurslitteraturen, att det är noggranna nerskrivna.
 • Kanske ett fjärde tillfälle då man informationssöker själv, men kan få hjälp under tiden.
 • Mycket bra kurs som möter ett behov hos många äldre. Borde marknadsföras bättre mot denna målgrupp.
 • Tydligare instruktioner när man sitter hemma och skall göra själv. Det är så enkelt på kursen,  men hemma kommer man inte ihåg hur vi kom dit.
 • Kursen borde vara någon timma längre för att ge möjlighet att jobba lite mer vid datorn.
 • Ev. några hemuppgifter.
 • Bra att det lämnas en skriftlig punktad sammanställning.
 • En del var svårt, men kursledaren var tålmodig och hjälpsam.
 • Ibland går genomgången lite för snabbt.

Utvärdering bibliotek och studieförbund

 • Vi vill undvika att ringa runt för att ta in amälningar eftersom det tar mycket tid. Under hösten hade vi även en telefontid då deltagare kunde kontakta oss och om/när det blir en vidare fortsättning bör det kunna sköta sig själv mer självgående.
 • Vi hade tyvärr en del tekniska problem – utskriftsproblem, inte kunnat ladda ner/spara. Pedagogiken blir lidande när tekniken inte fungerar.
 • Kvällstider? Det kan vara tufft för personalen att jobba till kl. 21.
 • Viktigt i allt samarbete med tydlig kommunikation i alla led.
 • Det fungerade bra med det enhetliga kursmaterial som vi tog fram till höstens kurser.
 • Den inledande enkäten uppfattades som ett anmälningsformulär i högre grad än vi hade tänkt – det skapade förväntningar hos de som fyllt i den.
 • Ordbehandlingsprogrammet Wordpad fungerade bra, men Office-paketet bör finnas på lärardatorn så att man har möjlighet att visa Powerpoints och liknande.
 • Spel för musträning – till exempel patiens och Fånga musen – saknades.
 • Det var praktiskt med färdiga e-postadresser för övning under e-postmomentet.
 • Vi märkte att det är viktigt att kommunicera nivån på kursen till deltagarna för att se till att alla har liknande förkunskaper och förväntningar. Var dessutom gärna övertydlig i all praktisk information till deltagarna.
 • Det fungerade bra att dela ut flyers med bok-/filmtips för vidare förkovran.
 • Kanske är det bättre med öppna frågor i utvärderingsblanketten till kursdeltagare, att be om kommentarer. Siffror säger oss inte lika mycket.  Tänk på utvärderingen i god tid.
 • Vi önskar oss inför framtiden mer av cirkelpedagogik i bibliotekets kurser, sikta på att dela kunskap snarare än katederundervisning. Vi vill bli bättre på att kommunicera till deltagarna att vi hjälps åt och ska försöka att inte själva säga att vi erbjuder ”kurser”.
 • Vi tror att det är viktigt att hitta deltagarnas motivation  och inte nödvändigtvis följa vissa bestämda steg från ordbehandling i Wordpad och vidare. Kanske kan man börja med Youtube, kanske skriva e-postmeddelanden direkt i stället för i Wordpad.
 • Vi vill framöver fokusera på marknadsföring mot prioriterade grupper snarare än enbart de som läser tidningen/besöker biblioteket.
 • Tillgång till tolk hade varit bra.

Det kan vara intressant att veta hur mycket arbetstid som har behövts för att genomföra verksamheten. En mycket ungefärlig uppskattning ger att vi som arbetar med projektet på biblioteket tillsammans har lagt ner 630 timmar. Dessa har varit utspridda under året med arbetstoppar strax innan kurserna har börjat och under de perioder som vi själva har hållit i kurser. Arbetet har varit uppdelade på sammanlagt 7 personer på biblioteket.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: