Arkiv: Samverkan

Projektet ”Lär mer om IT” var under 2010 ett samarbete mellan Katrineholms bibliotek och studieförbunden ABF,  Ibn Rushd, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan på orten.

Katrineholms bibliotek bjöd i januari 2010 in samtliga studieförbund i kommunen för ett första möte och en eventuell fortsatt samverkan kring kostnadsfria IT-introduktioner. De fyra nämnda studieförbunden hörsammade denna förfrågan. Därefter hölls gemensamma stormöten ungefär en gång i månaden och däremellan hölls kontakt via e-post.

Biblioteket hade den samordnande rollen och var ansvariga för projektet i stort. Studieförbunden rekryterade och ansvarade för de cirkelledare som höll i undervisningen på kurserna Dator grund och Internet grund. Bibliotekspersonalen höll själva i kurser inom informationssökning och sociala medier, vissa föreläsningar och i övrigt samordnade de externa föreläsare  som bjöds in för att berätta om praktiska tjänster på Internet. Samtliga kurser hölls i bibliotekets lokaler i Kulturhuset Ängeln, vilket utgick från tron att det skulle upplevas som en central och relativt neutral mötesplats.

I samarbetet var en viktig punkt att studieförbundens kurstillfällen fördelades jämnt mellan förbunden så att förutsättningarna för att rapportera cirkelverksamheten skulle bli likvärdig. Den största vinsten för studieförbunden var dock möjligheten att inspirera nya datoranvändare att vilja lära sig mer och därmed kanske gå vidare in i den ordinarie kursverksamheten.

Annonser
%d bloggare gillar detta: