Om Katrineholm

Katrineholm – Sveriges lustgård

Läge för liv & lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. (Vision 2025)

Katrineholms kommun är en av nio kommuner i Södermanlands län. Antalet invånare i kommunen är 32 373 (SCB 2011) och landarealen ligger på 1 025 kvadratmeter. Katrineholm är en järnvägsknutpunkt där södra stambanan (Malmö-Stockholm) möter västra stambanan (Göteborg-Stockholm). Förutom centralorten Katrineholm har kommunen sju tätorter, vilka är Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping.

Kommunen utgör den största arbetsgivaren. Av de största privata arbetsgivarna rör det sig mestadels om industrier. I topp ligger SKF Mekan, Ericsson, Sörmlands Grafiska Quebecor och Kronfågel.

Kommunen har relativt låg utbildningsnivå. Ser man till eftergymnasial utbildning ligger Katrineholm under riksgenomsnittet – ett glapp som under senare år tenderat att öka. Även när det gäller medelinkomst ligger Katrineholm under rikssnittet. (Ekonomifakta.se 2010, Stockholm: Ekonomifakta > Fakta och statistik > Regional statistik > Kommunstatistik > Katrineholm)

På uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen genomförde Jema Kulturundersökning hösten 2010 telefonintervjuer med ett statistiskt urval av Katrineholmsbor i åldrarna 18-74 år. 83% av de tillfrågade svarade att de hade använt internet den senaste veckan. I åldrarna 66-74 var andelen drygt 50%, likaså låg den på strax över 50% bland grundskoleutbildade i alla åldrar. 53% av de som använde internet sade sig även vara aktiva i sociala medier, i gruppen över 46 år låg denna siffra på 25%.

Annonser
%d bloggare gillar detta: